Radovi

Objavljeni znanstveni i stručni radovi:

2010.
Korištenje elektroničke pošte u marketingu (e-mail marketing)
Otkrivanje i unapređivanje kvalitete pružanja usluge putem tajne kupnje
Upravljanje informatičkom imovinom

2011.
Optimizacija Web sjedišta (koautor: Miro Frančić, dipl.inž.)
Primjena e-mail marketinga u hotelijerstvu

2012.
Lokacijski servisi i njihove marketinške mogućnosti

2013.
Abitudini, atteggiamenti e modi d’utilizzo di internet tra gli alunni della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno (koautor: Edita Paulišić, mag.philol.ital.)

2017.
La prova strutturata di lingua e letteratura italiana dell’esame di maturità statale in Croazia dal 2009 al 2016 (koautor: Edita Dobrača, univ.spec.philol.)

2018.
Prijedlog Infrared© zaštite pratećih dokumenata u prometu opasnim teretom (koautori: dr.sc. Marina Rauker Koch; Matea Božičević, bacc.ing.traff.)

Radovi u postupku objavljivanja:
Analiza knjižničnog fonda Stancoviciane