dobrača.hr

Unbrick

Ako na fiksnoj adresi 192.168.1.16 uz dns 192.168.1.1

A.) u web pregledniku postoji “Failsafe UI”: prvo treba OBAVEZNO probati: postupak od točke 1.

B.) ako ruter nije dostupan, prije drugih de-brick metoda, treba barem nekoliko puta probati hard reset od toćke 3.

Tip: odgovarajući_runtime znači runtime koji ide u paru prema (secondary_)bootcode i postavkama options. Vrijedi za sve wrt-ove.

1. učitati odgovarajući runtime (Tipka Browse, nađeš svoj odgovarajući_runtime i potvrdiš, pa zatim tipka Submit Query)

1.a. Aktualni Internet Explorer 8 na xp sp3 (autoupdate, sad pokazuje da se updeta na 9?) kod mene puca i potpuno je neupotrebljiv.

1.b. Ubuntu 10.04 Firefox 10 odradi posao glatko, default postavke

1.c. poruka da se firmware učitava te da će se ruter rebutati se pojavljuje kad je firmware već uplodan u nvram rutera, te ostaje smrznuta. Bez panike. To je OK.

2. Treba sačekati par minuta. Ja sam ga pustio oko 5 minuta.

3. Napravi hard reset, ovako:

3.a. Isključi ruter. Nakon (click) 3 sec, pritisni i drži reset, uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1

3.a.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.a.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.a.3 Ako nema web odziva idi na 3.b.

3.b. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a.
Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 10 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje đrži reset i čekaj 10 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1

3.b.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.b.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.b.3 Ako nema web odziva idi na 3.c.

3.c. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a.
Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 30 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje drži reset i čekaj 30 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 30 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1

3.c.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.c.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.c.3 Ako nema web odziva idi na 3.a. ( da, tako u krug )

Izvor: http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=2176346&postcount=1181